CONCEPTE: CORBA SATURACIÓ I FASES D’UNA SUBSTÀNCIA PURA

 
STATE 1 P = 1 atm T = 20 º C STATE 2 P = 1 atm T = 100 º C STATE 3 P = 1 atm T = 100 º C STATE 4 P = 1 atm T = 100 º C STATE 5 P = 1 atm T = 300 º C

Les diferents parts de la pràctica s'aniran activant a mesura que les resolguis correctament

Tria l’opció correcta en cada cas

Selecciona als desplegables l’opció que descriu què li passa a cada procés

Canvis de fase
Estat Fase
1
2
3
4
5

Procés Temperatura Volum Pressió
1 → 2
2 → 3
3 → 4
4 → 5

Identifica els diferents estats d'una substància pura en els diagrames d'equilibri de fases

Per resoldre aquesta part, hauràs de relacionar els elements de la llegenda de la part dreta amb les parts corresponents a la gràfica T-v

Clica un cop damunt de la descripció que tens a la dreta de la figura i a contiuació clica un cop damunt de la zona corresponent en el diagrama de l'esquerra.

COMPRESED LIQUID REGION SATURATED LIQUID-VAPOR REGION SUPERHEATED VAPOR REGION Diagrama T-v Critical point Saturated vapor line Saturated liquid line T V P2=const.>1 P1=const. Líquid comprimit ( 0 / 2 ) Mescla Líq-vapor ( 0 / 2 ) Vapor sobreescalfat ( 0 / 2 ) Líquid saturat ( 0 / 2 ) Vapor saturat ( 0 / 2 )

Identifica les àrees correctament

Per resoldre aquesta part, hauràs de relacionar els elements de la llegenda de la part dreta amb les parts corresponents a la gràfica P-v

Clica un cop damunt de la descripció que tens a la dreta de la figura i a contiuació clica un cop damunt de la zona corresponent en el diagrama de l'esquerra.

COMPRESED LIQUID REGION SATURATED LIQUID-VAPOR REGION SUPERHEATED VAPOR REGION Diagrama P-v Critical point Saturated vapor line Saturated liquid line P V T2=const.>T1 T1=const. Líquid comprimit ( 0 / 2 ) Mescla Líq-vapor ( 0 / 2 ) Vapor sobreescalfat( 0 / 2 ) Líquid saturat( 0 / 2 ) Vapor saturat( 0 / 2 )