Fisioteràpia Neurològica
Diagrames de flux de l’exploració clínica en Fisioteràpia
 • Estructures (s)
 • Funcions corporals (b)
 • Activitat i Participació (d)
 • Factors Ambientals (e)
Estructures (s)
 • Presenta algun tipus de problema a alguna estructura? (s)
  • Si
   • Quina?
  • No
Funcions corporals (b)
 • Presenta algun tipus de problema a la pell? (b8)
  • Si
   • Quin/ On/ Com?
  • No
 • Hi ha alteració sensorial i /o de dolor? (b2)
  • Si
   • Quina? Visual, auditiva, vestibular, gustativa, olfactiva, propioceptiva, tàctil, temperatura i altres (barestèsia, vibratòria),
    • Escales : NOTTINGHAM, FMA (part sensitiva), escala de registre,EVA
  • No
Funcions corporals (b)
 • Quan es mou l'articulació presenta alguna alteració? (b7)
  • Si
   • Presenta dèficit en la capacitat de contracció muscular activa (Força muscular) (b730)
    • Múscul/ Escala de Daniels
   • Presenta resistència a la mobilització articular passiva
    • Tope Tou
     • Hipertonia (b735)
      • Rígid
       • Múscul, mida i Escala: UPDRS
      • Espàstic
       • Mida muscular: -Escales: Ashworth (MAS)/ Tardieu i Seidel
    • Tope dur
      Definir articulació i graus de limitació
   • Presenta laxitud a la mobilització articular passiva
    • Hipotonia (b735)
     • Definir on /mida muscula
  • No
Funcions corporals (b)
 • Hi ha alteració del moviment voluntari?(b7)
  • Si
   Com es mou?
   • Escales globals: MESUPES, FMA (part motora), ARAT
    • Per problemes de Força?
     • Anar a la pregunta: Presenta dèficit en la capacitat de contracció muscular activa?
      • Múscul / Escala de Daniels
    • Per problemes de to muscular?
     • Anar a la pregunta de: Presenta resistència a la mobilització passiva
    • Apareixen moviments involuntaris en acció?
     • Definir on, quan...
    • Per problemes sensorials i/o dolor?
     • Quins o tipus? Proves / Escales
    • Per problemes cognitius /conductuals?
     • Quins/Quant Proves / Escales
  • No
   • Apareixen moviments involuntaris en repòs?
    • SI
     • Defineix-los
    • No
Funcions corporals (b)
 • Presenta alteració de l'equilibri? (b7)
  • Si
   • Estable (estàtic) (b255)
    • Definir posició del pacient. Proves: visuals (mov. oculars) i Romberg
   • Proactiu i Reactiu (b755)
    • Definir posició del pacient. Definir accions o tasques,entorn,escales:
  • No
 • Presenta alteració de la coordinació? (b760)
  • Si
   • Atàxia Cerebel·losa
    • Definir Com i OnEscales (SARA) i proves (dit-nas, taló-tíbia, diadococinèsia)
   • Atàxia Sensitiva
    • Definir Com i On Escales/proves propioceptives
  • No
Funcions corporals (b)
 • Hi ha problemes cognitius, de consciència i/o conductuals? (b1)
  • Si
   • Globals
    • Definir quina afectació, quan, com...
     Escales (Glasgow/ Minimental)
     Proves (orientació espai/temps/persona)
   • Específics
    • Definir quina afectació, quan, com...
     Escales (Minimental/Tests de Neuropsicologia)
  • No
Funcions corporals (b)
 • Presenta algun tipus de problema en les funcions genitourinaries?
  • Si
   • Quin ?
  • No
 • Presenta algun tipus de problema en les funcions cardiovasculars i respiratòries?
  • Si
   • Quin ?
  • No
Activitat i Participació (d)
 • Activitat i Participació (d)
  • Aprenentatge i aplicació del coneixement (d1)
  • Tasques i demandes generals (d2)
  • Comunicació (d3)
  • Movilitat (d4)
  • Cura personal (d5)
  • Vida domèstica (d6)
  • Interaccions i relacions personals (d7)
  • Àrees principals de la vida (d8)
  • Vida comunitària, social i cívica (d9)
Factors ambientals (e)
 • Factors ambientals (e)
  • Productes i tecnologia (e1)
  • Entorn natural i canvis en l'entorn derivats de l'activitat humana (e2)
  • Recolzament i relacions (e3)
  • Actituds (e4)
  • Serveis, sistemes i polítiques (e5)