😀0
Marcador global Encerts/Errors
😔0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Península de Crimea

Històricament sempre s’ha considerat un emplaçament estratègic, però, al segle XIX, amb l’expansió territorial i econòmica de l’Imperi Rus, esdevé cabdal per garantir una sortida d’aquest imperi cap al Mediterrani, pel que serà motiu de disputa en el marc de la Guerra de Crimea (1853-56).

2 Canal de Suez

La seva obertura, l’any 1869, suposarà una gran avenç al comerç marítim internacional. És també destacable el seu finançament en base a una societat per accions.

3 Districte industrial de Manchester

Sens dubte, un dels grans epicentres de la revolució industrial anglesa.

4 Estret de Calais

Històricament, aquest estret del canal de la Mànega ha estat estratègic per a les relacions entre l’illa de Gran Bretanya i el continent. Entre els molts elements destacables en aquest indret podem citar que fou el primer punt on s’aconseguí passar un cable de telègraf submarí (1851).

5 Línia Mason-Dixon

Aquesta línia cultural entre els estats americans de Pennsilvània i Delaware, al nord, i Virgínia i Maryland, al sud, fou clau per marcar els límits de la esclavitud als EUA del S. XIX.

6 Recorregut de la primera línia de ferrocarril en arribar al Pacífic (als EUA)

Aquesta línia de FFCC, que unia Omaha amb Sacramento, entre altres motius, s’entèn per l’interès que despertava la zona de Califòrinia. El context del patró or i la febre

7 Haití

Aquesta antiga colònia francesa fou la segona en independitzar-se al continent americà (1804). El model social i polític resultant (independència esclava) feu que fos un model a no seguir per les futures independències burgeses llatinoamericanes.

8 Regió minera de Silèsia

La Revolució industrial ficà el control de les regions carboníferes sobre la taula, essent totes elles punt de conflicte els segles XIX i XX.

9 Gran Colòmbia

Aquest territori, independitzat de la mà de Simón Bolivar, fou paradigmàtic del que serien les independències llatinoameriacenes.

10 Ceilan (ceylon)

Actual Sri Lanka, fou el punt d’entrada de l’Imperi Britànic a la Índia.

11 Colònia del Cap

Punt estratègic per al control de les rutes comercials entre Europa i l’índic, prengué un nou interès amb l’ocupació britànica.

12 Regne del Piemont-Sardenya

La industrialització i el creixement econòmic de la zona del Piemont donaren prou força a aquest regneper impulsar la unificació italiana.

13 Estat Lliure del Congo

Reconegut en el marc de la Conferència de Berlín, fou un territori paradigmàtic del colonialisme africà; propietat personal de Leopold II de Bèlgica fou explotat com un estat franquícia fins que, posteriorment, passà a ser gestionat per l’estat belga.

14 Massaua

El port de Massaua en particular, i la colònia d’eritrea en general, fou l’inici de l’aventura colonial del regne d’Itàlia.

15 Rhodèsia

Estat africà que portà el nom de Cecil Rhodes. Rhodès fou un polític i empresari britànic que aprofitant la influència política creà un gran nombre d’empreses extractives en règim

16 Vladivostok

L’obertira del port de Vladivostok per part de l’Imperi Rus marcà l’arribada russa al pacífic després de la conquesta de Sibèria, i obrí un nou panorama polític internacional.

17 Manxúria

Territori en disputa entre l’Imperi Rus i el Japó (1904-05). La derrota Russa serví per posar de em altres indrets.

18 Terranova

Aquest territori Britànic al continent americà fou, juntament amb Irlanda, un dels punts interconnectats pel primer cable de telègraf transatlàntic (1858). Una fita de la revolució de les comunicacions que facilità la comunicació intercontinental.

19 Les Filipines

Colònia perduda per Espanya l’any 1898; el control dels EUA posà de manifest la nova correlació de forces mundial.

20 República del Transvaal

Juntament amb l’Estat Lliure d’Orange foren les dos Repúbliques Boers que protagonitzaren les guerres contra els nous colons britànica, posant de manifest dos models diferents de dominació colonial.

Història contemporània: 20 espais per entendre el segle XIX

Col·loca el teu dispositiu en posició horitzontal