Cinemàtica gràfica

Els problemes que es presenten corresponen a enunciats clàssics d'anàlisis cinemàtica de mecanismes, però tenen la particularitat de què la geometria del mecanisme es recolza en una matriu de punts definits per una quadrícula, i aquesta també ajuda de representar els vectors i les direccions dels moviments.
Es recomana que intenteu resoldre cada problema proposat sobre el paper, de manera tradicional, i que en paral·lel realitzeu aquests exercicis virtuals, que us aniran guiant i ajudant pas a pas a desenvolupar les anàlisis cinemàtiques.
Les indicacions o preguntes a resoldre en cada pas les teniu ombrejades en color blau.

Optimitzat per a Firefox i Chrome