Educació per la salut
  1. Llegeix el text “Desarrollo Psicológico”
  2. De l’apartat “De 0 a 2 años: Yo y mis padres”, elabora un resum amb les idees principals (entre 1500 i 2000 caràcters amb espais).

    Pots escriure 2000 més
  3. Busca a YouTube un vídeo amb una intervenció professional on s’observi quin tipus de comunicació estableix el professional de la fisioteràpia i el nen d’entre 0 a 2 anys i comenta-la (entre 1500 i 2000 caràcters amb espais).

    Enllaç a YouTube

    Pots escriure 2000 més
El fisioterapeuta pediàtric ha de conèixer les característiques, desenvolupament i aprenentatge de la infància. Resulta essencial conèixer en profunditat el desenvolupament psicomotor i psicoemocional, així com coneixements sobre el control motor i aprenentatge motor. Quan realitzis una intervenció professional resulta indispensable el coneixement de les diferents estratègies terapèutiques recolzades per l'evidència que poden usar-se per oferir un maneig terapèutic segur i efectiu. Es treballa amb la família i es té molt en compte l'estat emocional de tots, generalment necessiten molt suport emocional durant la primera fase. Cada exercici és explicat a la mare, igual que una relació del desenvolupament normal perquè valori els avanços del nen o nena. És fonamental que en les intervencions estiguin presentis les persones més reunides als infants.
X

Descarregant document pdf , esperi

1. A partir de la lectura de l’apartat “De 5 a 11 años: Voy a la escuela: maestros y compañeros” ordena el mapa següent que correspon a l’edat 5-11 anys, la tercera infància (o infantesa).

2. Busca a YouTube un vídeo amb una intervenció professional on s’observi quin tipus de comunicació estableix el professional de la fisioteràpia i el nen d’entre 5-11 anys.

Enllaç a YouTube

Pots escriure 2000 més

El fisioterapeuta ha de comptar amb habilitats com l'empatia i la comunicació, ja que la seva principal labor és ajudar a facilitar el coneixement de la infància i adolescència, tant a la seva família com a aquelles altres persones amb les quals es relaciona en la seva vida diària (familiars, professors, cuidadors, monitors, tutors legals, etc.), prestant especial atenció al fet que les nenes i els nens tenen necessitats especials en referència a la diversió, el joc, l'afecte i l'atenció.
X

1. A partir de la lectura de l’apartat “De 11 a 16 años: Yo, mis amigos y el mundo” redacta 5 preguntes i les seves respectives respostes.


Pregunta 1 :

Resposta 1:Pregunta 2 :

Resposta 2:Pregunta 3 :

Resposta 3:Pregunta 4 :

Resposta 4:Pregunta 5 :

Resposta 5:


El fisioterapeuta pediàtric ajuda als infants a aconseguir el màxim potencial d'independència a través de l'observació, valoració, i promoció de la salut i benestar, així com de l'aplicació d'una àmplia varietat d'estratègies terapèutiques i d'ajudes posturals o de mobilitat així com proporciona suport a les famílies dels nens i nenes. El fisioterapeuta s'encarrega de promoure el desenvolupament psicomotor del nen amb una intervenció especialitzada a nivell neurològic, traumatológic i cardio-respiratori.

El tractament anirà enfocat a obtenir el major grau d'autonomia i funcionalitat possible. És a dir, no només es tractarà i centrarà en la millora de les habilitats motores (tant de motricitat gruixuda com a fina) sinó també en la millora de l'equilibri, força, coordinació i resistència

Es treballa amb la mare i el bebè i es té molt en compte l'estat emocional de tots dos, generalment necessiten molt suport emocional durant la primera fase. Cada exercici és explicat a la mare, igual que una relació del desenvolupament normal perquè valori els avanços del nen o nena.
X
Instruccions:

Amb el ratolí pots arrossegar cadascun dels ítems.
Per unir dos elements amb una línia, has de fer clic al primer element i després al segon.

Per esborrar una línia, clicar a sobre d’aquesta i triar l’opció “Esborrar línia”.

X
X
X
Enhorabona, la solució és correcta
X
La solució NO és correcta
☰ Menu