EMPRESA FAMILIAR

La utilització de l’art com una eina per a l’estudi del Management i el desenvolupament de pràctiques en l’àmbit de la gestió empresarial ha estat recollit per diferents autors. Gallos (2007) argumenta que aquestes pràctiques no són una qüestió experimental i són part del programa formatiu dels estudis en Administració d’Empreses en diferents universitats i escoles de negocis. De fet, aquest mateix autor, així com Gardner (1994) o Jensen (2001) afirmen que l’ús de les arts per a l’aprenentatge de la Gestió d’Empreses, compta amb un seguit d’experiències que demostren la utilitat i fins i tot la necessitat d’aquesta convivència entre aquests mons (empresa-art). Autors com Fiske (1999), entre d’altres, diuen que la incorporació de l’art i el seu ús en aquest tipus de matèries, facilita un coneixement múltiple així com un creixement socio-emocional més gran dels alumnes que fan ús d’aquestes pràctiques. Aquesta aproximació entre aquests dos mons exemplifica i il·lustra una evolució en les estratègies pedagògiques, en la metodologia i en el propi ensenyament de les matèries de l’àmbit de l’empresa.

Com a part d’un Projecte d’Innovació Docent, la Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, responsable de la matèria corresponent al Grau d’ADE “Gestió de l’Empresa Familiar” ha incorporat, dins aquesta assignatura, el suport de diferents disciplines artístiques per explicar, aprofundir i analitzar conceptes específics de les empreses familiars (la convivència inter-generacional, la descripció de què és una empresa familiar, les rivalitats internes, la presència de les emocions o la continuïtat són alguns dels aspectes que s’estudien).

La novetat que aportem en aquest projecte és que aquest esdevé pioner en l’àmbit de l’ensenyament d’aquesta assignatura, transformant-se en un suport molt útil per entendre-la en el seu conjunt. Un altre tret innovador és la transversalitat i la interdisciplinarietat que ha assolit en la seva elaboració: professorat especialitzat en art, sopranos, historiadores i els responsables de l’assignatura han treballat conjuntament apropant l’art i l’empresa familiar des de diferents perspectives.

Objectius del Projecte.