Simulador: l'efecte d'escalfar o refredar AIGUA

INTRODUCCIÓ:

En el següent simulador podràs observar, a nivell microscòpic, l'efecte d'escalfar o refredar diferents tipus de molècules. El simulador et permetrà modificar la calor aportada al sistema i observar l'efecte que té sobre elles.

INSTRUCCIONS:

Pots moure la barra de la calor, per tal de donar o treure calor a un sistema tancat amb molècules a l'interior.

En fer-ho podràs observar la influència que té l'energia calorífica en la temperatura del sistema i el comportament de les molècules. L'augment d'energia provocarà un canvi de comportament de les molècules que es veurà reflectit en canvis d'estat d'entre els 3 principals estats d'agregació de la matèria.

INICIAR SIMULACIÓ