Poliedres arquimedians

Els poliedres arquimedians són el segon grup de poliedres per ordre de regularitat, després dels sòlids platònics. Es defineixen per les característiques següents:

  • Són convexos.
  • Tenen totes les cares formades per polígons regulars (amb totes les arestes i els angles iguals). Les cares no tenen perquè ser totes iguals.
  • Els vèrtexs són homogenis, és a dir, per cada parell de vèrtexs hi ha una simetria del sòlid que transforma el primer en el segon. En particular, en els vèrtexs es troben el mateix nombre de cares.
  • No són ni un prisma ni un antiprisma.

Un prisma és un poliedre format per dues cares poligonals iguals paral·leles i unides per paral·lelograms. Quan totes les cares són polígons regulars és un prisma regular.

Un antiprisma és un poliedre format per dues cares poligonals iguals paral·leles i unides per triangles. Quan totes les cares són polígons regulars és un antiprisma regular.

De prismes i antiprismes n'hi han infinits. En canvi, es pot demostrar que només hi han 13 poliedres arquimedians.