Sòlids platònics

Un poliedre és un cos geomètric, la superfície del qual es compon d'una quantitat finita de polígons plans. Aquests polígons no es superposen i els seus costats es troben en els extrems.

Està format per:

  • Cares: els polígons de la seva superfície
  • Arestes: els costats del polígons, on es troben dues cares
  • Vèrtexs: els punts on es troben les arestes

Els poliedres es classifiquen segons la seva regularitat. Els poliedres més regulars són els sòlids platònics. Es defineixen per les següents propietats:

  • Són convexos
  • Tenen totes les cares iguals i formades per polígons regulars (amb totes les arestes i els angles iguals)
  • Els vèrtexs són homogenis, és a dir, per cada parell de vèrtexs hi ha una simetria del sòlid que transforma el primer en el segon. En particular, en els vèrtexs es troben el mateix nombre de cares

Només hi han cinc poliedres que compleixen aquestes propietats. Els pots trobar al menú superior per veure'ls en 3D.