Fonaments de Física
Logo UdL
Logo ETSEA
Logo Departament MACS

Portal de Fonaments de Física

Aquest portal és un aplicatiu que té com a objectiu facilitar a l’usuari la comprensió dels principis fonamentals de la Física i les seves aplicacions tecnològiques. Forma un conjunt de continguts adequats als objectius i nivells de les matèries de física implicades en les diferents titulacions impartides en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida.

En aquest portal, des del qual l’alumne/a podrà treballar lliurement, hem integrat resums de conceptes teòrics de cada tema, visualitzacions de determinats conceptes mitjançant gràfics interactius, il·lustracions de problemes fonamentals i ús d’eines interactives.
Aquests recursos, desenvolupats per a l’ensenyament de la Física en l’àmbit de la Ciència, Tecnologia i Enginyeria, estan ordenats en funció del contingut especifíc de les assignatures de física dels diferents Graus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida:

Elaboració i Programació: Suport i Assessorament a l'Activitat Docent // UdL