Carregant Dades

En aquesta secció es mostra el nombre d'espais assignatures reglades, cursos de formació, espais propis, etc. que han utilitzat, com a mínim una vegada, les diferents eines.

Entre parèntesis es mostra el percentatge d’espais respecte a la seva totalitat.

Les dades del curs actual s'han actualitzat amb data 19-juliol-2024
Clic per a mostrar el gràfic històric d'ús de les diferents eines a les diferents assignatures en % d'ús.
+
Clic per a mostrar el gràfic històric d'ús de les diferents eines a les diferents assignatures en valors absoluts.
+
Clic per a mostrar les gràfiques que expliquen l'estat en què es troben les assignatures en els diferents cursos acadèmics. Expressen el percentatge (respecte a l'total d'assignatures) de l'ús de les eines del campus.
+